Τίποτα Oὔτις

Quietude of Soul
a year ago
A Diary, by Τίποτα Oὔτις