Τίποτα Oὔτις

Quietude of Soul
2 years ago
A Diary, by Τίποτα Oὔτις